Vad är och hur fungerar börsnotering?

Publicerad av

Vad är en börsnotering, hur blir ett bolag noterat på börsen och varför börsnoterar man bolag? Vad är fördelarna samt nackdelarna med en börsnotering? Hur kan man tjäna pengar på en börsnotering?

Vad är en börsnotering?

I det stora hela innebär en börsintroduktion att bolagets aktier kommer vara tillgängliga att handlas på en öppen marknad (börsmarknaden). Den som vill köpa aktier i bolaget får och kan köpa aktier i bolaget. På engelska kallas det för IPO (Initial public offering)

Ett aktiebolag kan vara privat eller publikt. Innan ett företag noteras på börsen är det oftast några få ägare som äger alla aktier. Kan till exempel vara den som grundade företaget. Eller några få som investerat i företaget medan det fortfarande var i sitt startskede (privat bolag). När företaget gör en börsintroduktion innebär det att företaget går publikt och alla kan köpa aktier (publikt bolag).

Börsintroduktionen fungerar på två vis. Antingen kan dom existerande ägarna sälja hela eller delar av sitt aktieinnehav, det andra är genom nyemission. Nyemission innebär att företaget ger ut nya aktier och erbjuder både befintliga ägare och nya ägare att köpa aktier i företaget. Detta förkommer oftast om ett företag vill finansiera för en expansion. Det kan även förekomma om företaget vill undvika en konkurs.

Varför gör man en börsnotering?

Det finns många olika anledningar varför bolag gör börsnoteringar. Det kan vara för att finansiera nya projekt, man vill expandera verksamheten utomlands eller grundarna av bolaget vill sälja en del av sin andel, så kallad att göra en exit. Dom kanske har arbetat med bolaget i 20 år och vill nu dra sig tillbaka och flytta till ett stort hus utomlands med familjen.

Här finner du några av det anledningar varför ett bolag bestämmer sig för att göra en börsintroduktion.

 • Behöver kapital för att fortsätta växa. -Vid börsintroduktion är det lättare för bolaget att ta in kapital genom te. x. nyemissioner.
 • Det ger en kvalitetsstämpel på företaget. -Inför en börsnotering ställs det höga krav på företaget och dess information som bolaget måste dela med sig av.
 • Lättare för bolag att bli beviljad lån. – I och med att kraven inför noteringen är hög och om bolaget klarar börsintroduktionen så ger det en större säkerhet för bankerna.
 • Lättare att sprida ägandet av aktier i bolaget.
 • Efter en börsnotering får dom befintliga ägarna en möjlighet att sälja sina aktier mot pengar. – Investerare som ägt delar av detta bolag innan börsnotering har nu möjlighet att få pengar för sina aktier.

Fördelar med börsnoteringar

 • PR för bolaget. Dom kommer synas mer i media och folk kommer få upp ögonen för bolag.
 • Kvalitetsstämpeln på bolaget.
 • Bolaget får nu ett marknadsvärde.
 • Bolaget kan nu använda aktier som betalningsmedel vid förvärv.
 • Lättare att ta in mer kapital.

Nackdelar med börsnotering

 • En konkurrens kan nu köpa aktier i företaget.
 • Det är väldigt dyrt för ett bolag att göra en börsintroduktion.
 • Högre krav på verksamheten. Öppenhet och krav på rapportering varje kvartal.

Tjäna pengar på börsnotering

Man kan tjäna pengar på börsnoteringar och det är ett bra sätt att öka sitt kapital. I nästan 8 av 10 fall så slutar en börsnotering på plus med cirka 5-15%. Det gäller att ha oddsen på sin sida. Det som är svårare med detta är att få en sån stor tilldelning av aktier som möjligt för att göra det värt.

Sammanfattning

En börsintroduktion innebär att ett bolag blir noterad på börsen. Inför en notering ställer man höga krav på bolaget. När dom sedan är noterad på börsen kan vem som helst handla aktier i bolaget. Det finns många olika skäl till varför man väljer at göra en notering. Ett exempel kan vara för att lättare ta in mer kapital till fortsatt tillväxt i bolaget.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *