Vad är aktieindex?

Publicerad av

På latin betyder index pekfinger men det är inte det vi menar med index i börsvärlden. I detta inlägg berättar jag vad aktieindex betyder.

Vad är index?

Med hjälp av index kan man räkna ut hur ett värde har förändrats under en tidsperiod. För att förenkla det så tar vi OMXS30 som är det index som omfattar Stockholmsbörsens 30 mest omsatta aktiebolag.

För att mäta hur denna grupp av bolag har presterat under en period använder man OMXS30 index. Man räknar då ihop hur alla bolag som ingår i detta index har presterat under en period och får då en överblick på hur börsen rör sig. Ett index behöver inte bara visa utvecklingen på en börs. Det kan lika väl visa hur aktiekurserna för företag i en viss bransch har förändrats. För Stockholmsbörsen finns alltid siffror på hur de tio olika branscherna utvecklats.

Finns det olika aktieindex?

Det finns olika index för diverse marknader och sektorer. S&P500 (Standard & poor’s 500) är ett aktieindex över 500 stora aktiebolag som handlas i USA. OMXS30 är de 30 mest omsatta aktiebolag på Stockholmsbörsen. OMXSPI mäter hela Stockholmsbörsens bolag. Index som mäter hela Oslobörsen heter OSEBX.

Detta är några av dom mest kända index men det finns så många mer.

Det finns även index för att mäta inflationen i ett land, dvs prisutvecklingen. Så kallad konsumentprisindex (KPI).

Hur beräknas aktieindex?

För att beräkna ett index så tar du alla aktiebolag som omfattas av detta index. Alla bolag kommer dock inte utgöra lika stor del av indexen. Detta beror på att ett index oftast bygger på bolagens börsvärde. Det vill säga att ett större bolag kommer få större påverkan på index än ett bolag med lägre börsvärde. Vi kallar detta för värde-viktat index.

Det finns index som delar upp aktierna i lika stora delar. Vi tar ett exempel. Låt oss säga att vi har ett index med 100 aktiebolag och alla har lika stor påverkan på index alltså ett bolag är 1/100. Det spelar här ingen roll hur stort börsvärde bolaget har utan alla kommer utgöra lika stor procent av index. Det heter lika-viktat index.

Prisindex och avkastningsindex

Det finns två olika sett man tittar på index. Det första är prisindex (PI) och mäter hur aktiekursen på börsen utvecklas. Avkastningsindex (GI) mäter också hur aktiekursen utvecklas men räknar även med alla aktieutdelningar som bolagen gör.

Ett avkastningsindex ger alltså en tydligare helhetsbild av den totala avkastningen och speglar den faktiskta avkastningen vi investerare erhåller.

Sammanfattning

Aktieindex är ett index för att mäta utvecklingen av ett utvalt antal aktiebolag. Det finns olika index i diverse marknader. Sveriges vanligaste index är OMXS30, OMXSPI och OMXSGI.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *